Мебели Б&Б ЕООД Odoo Version 11.0-20180729

Information about the Мебели Б&Б ЕООД instance of Odoo, the Open Source ERP.

Инсталирани Приложения

CRM
Случаи, Възможности, Дейности
Проект
Проекти, задачи
Website Search Autocomplete
Website e-commerce search autocomplete with high-light match words and image
Управление на наличности
Inventory, Logistics, Warehousing
Производство
Производствени поръчки, Спецификации, Маршрути
Управление на продажби
Оферти, Поръчки за доставка, Фактуриране
График
Review and approve employees time reports
Обсъждане
Обсъждания, Мейлинг Лист, Новини
Упаравление на отпуски
Leave allocations and leave requests
Invoicing Management
Изпращане на фактури и проследяване на плащанията
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Електронна Търговия
Sell Your Products Online
Управление на покупки
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Списък на служителите
Работни места, отдели, подробности за служителите
Присъствия
Manage employee attendances
Процес на наемане
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
Report to printer
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Glabels Reports
Reports by glabels-engine
Website Product Attachments
Website Product Attachments module allows admin uploading files and attaching and allow to download them to relevant product
Анкета
Create surveys, collect answers and print statistics
Оборудвания
Equipments, Assets, Internal Hardware, Allocation Tracking
Календар
Personal & Shared Calendar
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers
Управление на ремонти
Поправка на повредени продукти