Нови продукти

Най- продавани продукти

Odoo - проба 1 за три колони

Проектиране

Проектираме Вашите мебели съобразно новите тенденции в образованието, спазвайки нормите за здравина и ергономичните изисквания на стандарт БДС EN1729.

Odoo - пример 2 за три колони

Производство

Модерните технологии и квалифициран екип са гаранция за отлично качество и изпълнение в срок. Нашето производство е съобразено с нормите за опазване на околната среда.

Odoo - пример 3 за три колони

Доставка

Доставка на мебели в цялата страна със специализиран фирмен транспорт. Безплатна доставка на поръчки на стойност над 2500,00 лв. без ДДС.